InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenArtikelen en whitepapers door InterActory


 Data-architectuur in de praktijk

Data-architectuur in de praktijk is hét handboek voor elke data-architect én zijn omgeving. Wie dit
boek gelezen heeft is thuis in termen als: ArchiMate, data-principes en -patronen, canoniek en
modelleertools. Maar ook krijgt u tips en uitgebreide cases!

Duplicate validation in Enterprise Architect

This article is an example of using Enterprise Architect in a team. In our team of four architects we use Enterprise Architect for modelling the enterprise architecture in ArchiMate 2.0. For this government agency with approximately 1200 employees there is a large repository of architectural elements, building blocks and diagrams.

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

The introduction of ArchiMate in combination with tooling is not always easy. There are a lot of options and it is difficult to make the right choice, especially for the ArchiMate methodology and concepts. Introducing a new working procedure based on Enterprise Architect and ArchiMate can help organisations improve the architecture function.

Is meten weten?

Artikel geplaatst in "Informatie" over het inzetten van kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden ter ondersteuning van de werkzaamheden van een architect. Daarnaast een schets van het inzetten van deze analysemethoden binnen een architectuur notatie.

Stakeholderbehoeften in Togaf 9

TOGAF®® 9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te beschrijven. Dit artikel gaat in op deze verschillen. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan om dit af te beelden op het enterprise continuüm en de ADM.

Architectuurvisie Europese Digitale agenda

Het bestuur van de afdeling architectuur heeft gezamenlijk een artikel geschreven over de digitale agenda van Europa. In dit artikel wordt ingegaan op de architectuur aspecten van deze digitale agenda.

Open Source Beleidsrapporten

In opdracht van een ministerie is een beleidsrapport opgesteld. Deze rapporten geven een beeld hoe OSS op gestructureerde wijze geintroduceerd kan worden in een complexe organisatie met een omvangrijke ICT divisie.

De Open Source Software Architect

Open Source Software is voor veel organisaties en vooral bij de overheid al een alternatief voor bestaande software producten. En waarom ook niet? Er zijn inmiddels genoeg interessante OSS alternatieven voor handen. Toch zie je ook nog weerstand binnen organisaties. Dat is begrijpelijk omdat er vaak nog bezwaren gezien worden. Bijvoorbeeld in de licentiestructuur en de community. Maar zijn die terecht?

In dit artikel ga ik in op een aantal mythen rond OSS én op de oplossing.

Introduceren van een koppelingenregister

Veel organisaties introduceren verschillende vormen van systeemintegratie zoals webservices en database-koppelingen. Hiermee wordt hergebruik van gegevens en applicatiefunctionaliteit mogelijk. Op enig moment zal het aantal en de diversiteit van deze koppelingen echter om governance vragen.

Het introduceren van een service- of koppelingenregister is dan vaak de gekozen oplossing. Een project dat ik binnen het ministerie van LNV heb uitgevoerd, geldt hierbij als uitgangspunt.

In dit artikel leest u hoe ik op basis van interactieve workshops de applicatie-architectuur van dit register heb gemodelleerd. De inbedding van het register in de werkorganisatie is daarbij met direct betrokkenen vereenvoudigd. Ook ga ik in op de do’s en don’ts bij het introduceren van dit type governance tools.

Interactiepatronen binnen een applicatie-architectuur  

In de afgelopen periode heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van interactiepatronen bij (web)applicatie ontwikkeling. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om interactiepatronen in te zetten bij ontwerpsessies met gebruikers maar ook bij architectuurrichtlijnen en applicatie ontwikkeling.

Van dit onderzoek is een artikel geschreven voor Via-Nova-Architectura. Voor dit artikel is een voorbeeldapplicatie ontwikkeld in MS-Access. Het geeft een een viertal Interactiepatronen weer voor een specifiek scenario.

Ketencommunicatie in de jeugdzorg op basis van XML

Een artikel over het implementeren van ketencommunicatie binnen de jeugdzorg. Hierbij wisselen bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders gegevens met elkaar uit over indicatiebesluit en zorgaanspraken. Dat gebeurt op basis van een service oriented architecture (SOA). Het artikel beschrijft de technische opzet en de organisatorische aspecten van ketencommunicatie. Ik schreef het samen met Hans Mulder van Bureau Jeugdzorg Brabant. Het verscheen in het tijdschrift Informatie van het NGI.

Integratie van ontwikkeling en beheer

Door het toepassen van een drielagenarchitectuur op basis van Merode is het mogelijk om informatiesysteemontwikkeling en -beheer te integreren. Maar dit stelt wel eisen aan de projectinrichting, de deelnemers, de werkwijze binnen het project én de toegepaste methoden en technieken. Door te werken met verschillende soorten sessies kwam ik tot een informatiesysteemmodel dat nauw aansluit bij de werkwijze in de primaire processen. In deze sessies is communicatie het belangrijkst. Het doel daarvan is de inhoudelijk kennis van kerngebruiker naar architect expliciet te maken. Door prototyping werden de toekomstige gebruikers geïnformeerd over de toekomstige werking van het informatiesysteem. Dit ging dus al vroeg voor ze "leven".