InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenArtikelen en whitepapers door InterActory


 Data-architectuur in de praktijk

Data-architectuur in de praktijk is hét handboek voor elke data-architect én zijn omgeving. Wie dit
boek gelezen heeft is thuis in termen als: ArchiMate, data-principes en -patronen, canoniek en
modelleertools. Maar ook krijgt u tips en uitgebreide cases!

Is meten weten?

Artikel geplaatst in "Informatie" over het inzetten van kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden ter ondersteuning van de werkzaamheden van een architect. Daarnaast een schets van het inzetten van deze analysemethoden binnen een architectuur notatie.

Open Source Beleidsrapporten

In opdracht van een ministerie is een beleidsrapport opgesteld. Deze rapporten geven een beeld hoe OSS op gestructureerde wijze geintroduceerd kan worden in een complexe organisatie met een omvangrijke ICT divisie.

De Open Source Software Architect

Open Source Software is voor veel organisaties en vooral bij de overheid al een alternatief voor bestaande software producten. En waarom ook niet? Er zijn inmiddels genoeg interessante OSS alternatieven voor handen. Toch zie je ook nog weerstand binnen organisaties. Dat is begrijpelijk omdat er vaak nog bezwaren gezien worden. Bijvoorbeeld in de licentiestructuur en de community. Maar zijn die terecht?

In dit artikel ga ik in op een aantal mythen rond OSS én op de oplossing.

Introduceren van een koppelingenregister

Veel organisaties introduceren verschillende vormen van systeemintegratie zoals webservices en database-koppelingen. Hiermee wordt hergebruik van gegevens en applicatiefunctionaliteit mogelijk. Op enig moment zal het aantal en de diversiteit van deze koppelingen echter om governance vragen.

Het introduceren van een service- of koppelingenregister is dan vaak de gekozen oplossing. Een project dat ik binnen het ministerie van LNV heb uitgevoerd, geldt hierbij als uitgangspunt.

In dit artikel leest u hoe ik op basis van interactieve workshops de applicatie-architectuur van dit register heb gemodelleerd. De inbedding van het register in de werkorganisatie is daarbij met direct betrokkenen vereenvoudigd. Ook ga ik in op de do’s en don’ts bij het introduceren van dit type governance tools.

Interactiepatronen binnen een applicatie-architectuur  

In de afgelopen periode heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van interactiepatronen bij (web)applicatie ontwikkeling. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om interactiepatronen in te zetten bij ontwerpsessies met gebruikers maar ook bij architectuurrichtlijnen en applicatie ontwikkeling.

Van dit onderzoek is een artikel geschreven voor Via-Nova-Architectura. Voor dit artikel is een voorbeeldapplicatie ontwikkeld in MS-Access. Het geeft een een viertal Interactiepatronen weer voor een specifiek scenario.

Ketencommunicatie in de jeugdzorg op basis van XML

Een artikel over het implementeren van ketencommunicatie binnen de jeugdzorg. Hierbij wisselen bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders gegevens met elkaar uit over indicatiebesluit en zorgaanspraken. Dat gebeurt op basis van een service oriented architecture (SOA). Het artikel beschrijft de technische opzet en de organisatorische aspecten van ketencommunicatie. Ik schreef het samen met Hans Mulder van Bureau Jeugdzorg Brabant. Het verscheen in het tijdschrift Informatie van het NGI.

Meer publicaties zijn te vinden op eaxpertise.nl over Sparx Enterprise Architect en architectuurassistent over Data Architectuur.