InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenVoorbeelden van InterActory opdrachten


Hieronder staan projecten waarin ik de InterActory architectuur heb toegepast. Het gaat om een aantal architectuurtrajecten waarbij interactie met de gebruikers en beheerders op basis van prototyping een extra dimensie aan het product gaf.

Systeem Integratie Architectuur en Koppelingen Register

  • Inrichting conceptuele servicebus inclusief digikoppelingadapter.
  • Uitgevoerd in opdracht van een ministerie.
  • Prototype geleverd in Open Source Software binnen CodePlex.

Ketencommunicatie tussen Bureau Jeugdzorg en Zorgaanbieders

  • Opstellen software architectuurraamwerk op basis van drie-lagenarchitectuur.
  • Uitgevoerd in opdracht van een bureau Jeugdzorg.
  • Resultaat: webservices die geïntegreerde communicatie verzorgen.

Gezamenlijke Procesinrichting Informatiesysteem Jeugdzorg

  • Ondersteuning van werkprocessen van maatschappelijk werkers en gezinsvoogden.
  • Interactieve ontwerpsessies met prototyping
  •  Combineren van softwareontwikkeling met softwarebeheer.