InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenSysteem Integratie en Koppelingenregister


Deze opdracht heb ik uitgevoerd bij een ministerie waar al wel veel ervaring is met systeemintegratie maar waar veelal nog met oude (en beheersintensieve) vormen van gegevensuitwisseling wordt gewerkt. Knelpunten in dit project waren:

- het op generieke wijze inrichten van een conceptuele servicebus,

- het opstellen van architectuurrichtlijnen,

- deze richtlijnen toepassen in Project Start Architecturen (PSA),

- en tot slot, de governance van de koppelingen.

Voor de inrichting van de conceptuele servicebus en de generieke digikoppelingadapter heb ik een bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat in de vorm van een PSA, inhoudelijke ondersteuning van het implementatietraject en het introduceren van een handboek integratielaag en digikoppeling.

Voor de governance-problematiek ging een koppelingenregister uitkomst bieden. Ik ben met de betrokkenen om de tafel gaan zitten en heb een prototype ontwikkeld. Deze webapplicatie is op basis van een aantal interactieve workshops samen met de registerbeheerders verder ontwikkeld en verfijnd. Vervolgens is er een maatwerk applicatie ontwikkeld op basis van de standaard ontwikkelomgeving van het betreffende ministerie. Het prototype is beschikbaar gesteld als Open Source Software binnen CodePlex.

Klik hier voor een artikel over dit onderwerp op Via Nova Architectura