Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlCanonieke modellen, services en documenten

Bij het beschrijven van services en servicespecificaties worden meestal verschillende vormen van documenten gebruikt. Zo zijn er hele technische documenten zoals:

  • WSDL bestanden
  • XSD bestanden
  • WS-* specificaties

Maar ook meer functionele documenten zoals:

  • Berichtenboeken
  • Aansluitvoorwaarden
  • Service Level Agreements

In een vorige beschrijving noemden we drie dimensies van wijzigingen die je bij deze documenten ziet terugkomen te weten:

  • tijd
  • bestandsformaat
  • documentopbouw

Dat laatste zal ik nader toelichten.

Bij het inzetten van canonieke modellen wordt veelal gezocht naar herbruikbare onderdelen van een model die ingezet kunnen worden voor berichtuitwisseling. Deze onderdelen zijn veelal weer opgebouwd uit kleinere onderdelen die herbruikbaar zijn, deze bestaan weer uit herbruikare onderdelen .... Wat gebeurt er nu als we een modelonderdeel op het laagste niveau aanpassen? Dat kan zeer vergaande gevolgen hebben voor de verschillende
documenten die hierboven genoemd zijn. Zeker als een onderdeel vaak hergebruikt is in de canonieke modellen en daarbij in veel berichtspecificaties wordt ingezet. Dat heeft nogal wat effect op de drie genoemde dimensies.


We hebben al genoemd dat internet technologie ingezet kan worden als oplossing voor deze requirements, later worden een aantal alternatieven toegelicht.