Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlIntroductie van een koppelingenregister

 

Veel organisaties introduceren verschillende vormen van systeem integratie zoals webservices en database-koppelingen. Hiermee wordt hergebruik van gegevens en applicatiefunctionaliteit mogelijk. Echter op enig moment zal het aantal en de diversiteit van deze koppelingen om governance vragen. Het introduceren van een service- of koppelingenregister is veelal de gekozen oplossingsrichting.

Het project dat de afgelopen periode binnen het ministerie van LNV is uitgevoerd geldt hierbij als uitgangspunt. Dit artikel beschrijft hoe op basis van interactieve workshops de applicatie-architectuur van dit register gemodelleerd is. De inbedding van het register in de werkorganisatie is daarbij door deze workshops met direct betrokkenen vereenvoudigd. Als laatste wordt ingegaan op de do's en don'ts bij het introduceren van dit type governance tools.

Dit artikel gaat in op het koppelingenregister