Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlDe Open Source Software Architect

 

Door het overheidsbeleid omtrent open source software (OSS) en open standaarden wordt van (overheids)organisaties verwacht dat een implementatiestrategie voor OSS ontwikkeld wordt. Open source software kan kostenbesparend werken en stimuleert de lokale economie is de macro economische opstelling.

Over open source bestaan veel mythen waarvan in dit artikel er een aantal beschreven worden. Echter bij de selectie van een software component zal een architect een gewogen advies moeten kunnen maken. Dit artikel beschrijft een aantal toetsingsmogelijkheden voor de gelijke geschiktheid van zowel open als gesloten software: kosten, juridisch, volwassenheid en non functionals. Daarnaast wordt kort ingegaan op de risico's van complexiteitstoename door verandering in een applicatielandschap.

Open source architect