Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlParallelle werelden

De term parallele werelden is hier gericht op meer aardse zaken dan je zou verwachten. Toch hoop ik dat je het occulte beeld probeert vast te houden bij het lezen van de rest van de tekst. Parallelle werelden komen we namelijk ook tegen in ons dagelijkse werk. Op het moment dat ik als architect mijn werk doe en hierbij een categorie collega's eigenlijk nooit spreek is er sprake van een parallelle wereld op de werkvloer.

Het is misschien zelfs wel ernstiger, omdat we deze collega's niet alleen nooit spreken, maar ze zelfs niet als een stakeholder beschouwen en nauwelijks rekening houden met de concerns die zij hebben. Ik heb het hier over de collega's die de implementaties van onze architecturen in een later stadium mogen gaan beheren. De groep van collaga's met functienamen als DBA, systeembeheerder, technisch- of functioneel applicatiebeheerder, ICT specialist of infrastructuur specialist.

Helaas werkt het vanaf de beheerkant in veel gevallen net zo. Men is gericht op het beheren van een ICT landschap en de dagelijkse praktijk staat ver af van de problematiek waar een architect zich op richt. Daarnaast wordt een inrichting van het landschap misschien wel gauw als een gegeven gezien.

Dat is eigenlijk vreemd, want beheerders kunnen belangrijke partner voor ons zijn bij het introduceren van onze oplossingen. Voorwaarde is dan wel dat we ze vroeg betrekken bij het uitwerken van onze architectuur. Daarbij moeten we dan wel rekening houden met de verschillende manieren waarop wij naar de architectuur kijken. Voor de architect zal veelal vernieuwing of component optimalisatie van een ICT landschap het gezichtspunt zijn. De beheerder is hoofdzakelijk gericht op continuïteit en kosten optimalisatie.

Waarom is samenwerking met beheerders zo belangrijk voor een architect? Allereerst omdat ze een ander gezichtspunt hebben en ons daardoor kunnen attenderen op voor- of nadelen van een bepaalde inrichtingskeuze. Daarnaast staan zij veelal in directer contact met de gebruikers. Alleen al vanwege incidenten en problemen die ontstaan bij het dagelijkse gebruik. Maar ook door gesprekken met gebruikers via servicedesks. Als laatste is de technische kennis van beheerders essentieel voor een architect. Configuratie, maar ook non-functionals zoals beschikbaarheid en performance van de Ist situatie is voor een beheerder dagelijkse praktijk. Laatste belangrijke aspect is dat beheerders veelal een goed beeld hebben van wat dure en minder dure componenten in een ICT landschap zijn. Daarmee kunnen we als architect ook het kostenaspect meenemen in onze oplossingen.

Waarom is samenwerking met architecten zo belangrijk voor beheerders? Enerzijds omdat architecten bezig zijn met het uitwerken van een soll situatie. Dus als je als beheerder wilt meedenken over het toekomstige ICT landschap dan ligt daar een kans. Anderzijds kunnen architecten veelal direct invloed uitoefenen op ontwikkeltrajecten en hier invloed uitoefen op de beheerbaarheid van een oplossing.

Waarom werken we dan zo weinig met elkaar samen? Vooral omdat de werelden ver uit elkaar liggen en we in onze dagelijkse werkzaamheden elkaar gewoon niet tegenkomen. Ook de gezichtsvelden continuïteit en vernieuwing hebben tot gevolg dat we elkaar nog niet kunnen vinden. Dat is heel erg jammer omdat we elkaar goed kunnen aanvullen en kunnen werken aan tweevoudige optimalisaties.