Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlVerwachtingenmanagement

Verwachtingen zijn een lastig iets, niet alleen in het werk maar ook daarbuiten spelen verwachtingen altijd een rol. En laten we eerlijk zijn verwachtingen hebben bijna altijd iets negatiefs. Waarom? Ik denk omdat aan verwachtingen nooit helemaal voldaan kan worden. In de werksituatie zijn heel veel voorbeelden te noemen, zoals:

  • De klant die bij oplevering ontevreden is over de toepassing omdat hij of zij verwachtte dat er meer functionaliteit zou worden opgenomen in de toepassing.
  • De collega die onaangenaam verrast is als jij zegt dat jij die functie niet ontwikkeld in de toepassing omdat jij verwacht dat het bij zijn of haar todo lijst hoort
  • De medewerker die teleurgesteld is omdat hij of zij niet het project krijgt waar zijn ambitie ligt. Dit omdat hij verwacht dat het management ook vindt dat het project op zijn lijst hoort.

Ik maak wel eens als grap tegen mensen indat soort situaties dat ik het vak verwachtingenmanagement op de universiteit niet heb gevolgd. En dat is logisch want bij mijn weten is het geen vak (in ieder geval niet in mijn tijd op de faculteit informatica).

Toch is het zeer zeker een competentie dat verwachtingenmanagement. Het is gewoon een kwestie van helder communiceren. Aangeven waar de grenzen liggen, dus wat doe je wel en wat doe je niet en wat verwacht je zelf van de ander. het enige grote probleem met verwachtingenmanagement is dat je het de godganse dag moet doen. Iedereen heeft verwachtingen van elkaar en aan iedereen onze grenzen aan moeten geven is echt onmogelijk. Dat houdt dus in dat we ons moeten realiseren dat we dagelijks een of meerdere verwachtingen niet kunnen vervullen.