Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlWebvideo over berichtenboeken modelleren

Een sprekende webvideo uit mijn praktijk is het uitwerken van een berichtenboek rond de registratie van honden in Nederland. Tegenwoordig dienen honden in Nederland gechipt te worden. Hiermee is iedere hond te traceren en dit kan een bijdrage leveren aan de beperking van dierenmishandeling, maar ook bij het bestrijden van dierziekten. Hiertoe is door de Nederlandse overheid een register ingericht waarin de gegevens van alle gechipte honden worden opgenomen. De informatie-uitwisseling tussen dierenartsen, fokkers en dierverenigingen aan de ene kant en het ministerie van landbouw aan de andere kant vindt plaats door middel van berichtuitwisseling. Voor deze berichtuitwisseling is een canoniek model en een berichtenboek opgesteld. Zie hiervoor http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203267 

 

Bij het uitwerken van het canonieke model was de werkwijze relatief eenvoudig omdat de overheidspartij eenzijdig de berichtinhoud en het onderliggende datamodel konden bepalen. In gevallen waar men consensus dient te bereiken is meestal een complexere werkwijze noodzakelijk. 

 

De toegepaste werkwijze om het berichtenboek op te stellen bestond uit de volgende stappen: 

  • Het definiëren van de informatiebehoeften van de toekomstige afnemers van het register. Dit is uitgewerkt in de vorm van een functioneel ontwerp waarin beschreven is hoe het informatiesysteem de bedrijfsprocessen ondersteunt. 

  • Het bepalen van een werkwijze voor het uitwerken van de berichtuitwisseling. Op basis van bovengenoemde requirements en het feit dat er behoefte was aan een flexibele opzet van de berichtenboeken vanwege de politieke invloed is gezocht naar een geautomatiseerde werkwijze voor berichtboekgeneratie. 

  • Het bepalen van de notatiewijze voor zowel de canonieke modellen als de berichtenboeken. 

  • Het toolselectietraject ter ondersteuning van de berichtenboekgeneratie. Er is gekozen voor Enterprise architect van Sparx. 

  • Het inrichten van de tool zodat deze de werkwijze van model en berichtenboekgeneratie ondersteunt. 

  • Het opstellen van het canonieke model op basis van meerdere iteraties waarbij binnen de iteraties het model getoetst wordt door verschillende stakeholders zoals beleidsfunctionarissen, informatie-analisten en toekomstige gebruikers binnen de sector zoals veeartsen en hun softwareleveranciers. 

  • Het publiceren van het berichtenboek en de bijbehorende artefacten zoals XSD-bestanden via de portaal- of loketfunctie van het ministerie.