Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlChecklists

Om de concerns van stakeholders in kaart te brengen kunnen vele technieken gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan interviews en brownpaper sessies, die kunnen gebruikt worden om op interactieve wijze een beeld te vormen van deze concerns. Daarnaast kunnen technieken als enquetes en checklists gebruikt worden. Deze hebben het voordeel dat ze met geringe inspanning van de betrokken partijen een beeld geven van het beeld dat bij de stakeholders leeft. 

 In het Are project nemen checklists een centrale plaats in. Zij moeten de architect helpen om de concerns van de stakeholders te kwantificeren en zichtbaar te maken. Dit kun je doen door over bepaalde onderwerpen een aantal vragen te stellen en aan deze vragen een waarde te koppelen. Op basis van het gegeven antwoord kun je dan de scores van je verschillende architectuuronderdelen met elkaar vergelijken. Binnen Are is hiervoor een visuele extensie aan de Archimate taal toegevoegd waarbij je op basis van de kleuren groen, geel en rood inzichtelijk kunt maken hoe een element scoort op dit concern cq deze checklist. Deze website heeft een aantal voorbeeldchecklists opgenomen:

Deze checklists geven een beeld van de werkwijze van concern kwantificatie op basis van checklists. In het Are project wordt gewerkt aan een enquetemodule waarbij het mogelijk is om zelf interactieve vragenlijsten op te stellen, en deze toe te wijzen aan concerns, stakeholders en aan architectuur elementen. Daarnaast is het mogelijk om deze checklists met e-mail te verzenden naar de betrokkenen. Ook is het mogelijk om als architect deze checklists zelf in te vullen op basis van bijvoorbeeld de uitkomsten van een brownpaper sessie of stakeholder interview.