Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlArchitectuur matrices

Bij het afbeelden van architecturen zijn er ruwweg een aantal presentatiewijzen te herkennen te weten:

  • Lijsten
  • Matrices
  • Bomen
  • Grafen

Lijsten en matrices zijn het meest gebruikt. Lijsten zijn een eendimensionale weergave van elementen waarbij door groepering een beperkt aantal dimensies kunnen worden toegevoegd. Matrices laten de relaties tussen twee entiteittypen zien. Ook hierbij kan door groepering een aantal dimensies worden toegevoegd op beide assen.

Bomen laten een bijzonder soort van relaties zien tussen entiteiten te weten ouder-kind relaties, waarbij een kind één ouder heeft en een ouder kan meerdere kinderen hebben. Groepering is intrinsiek mogelijk.

Grafen zijn de krachtigste vorm van architectuur afbeelden.
Het beeld de relaties uit tussen twee entiteittypen. Bijzonder is dat er meerdere relaties tussen twee entiteiten kunnen bestaan. Vaak wordt een graaf impliciet verrijkt, bijvoorbeeld door de indeling en richting van de lijnen en pijlen te benoemen, maar ook door de indeling van de verbindingssymbolen een betekenis te geven. De Archimate notatie is een voorbeeld van een graaf notatie.

Toch zie je dat met een matrix een zelfde zeggenskracht te geven is aan een model. Vandaar dat we in de ARE tooling de mogelijkheid willen bieden om naast de grafennotatie een matrixnotatie te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een volgende weergave:

 

Database

Monitoring tool

Repository

DBA

X

X

 

Beheerder

 

X

 

Architect

X

 

X

Ook hierbij kun je denken aan vormen van verrijking zoals kleuring van de cellen, verschillende symbolen op de assen en rijen.

Bij het ontwikkelen van de programmatuur kan er gekozen worden voor maatwerk ontwikkeling of voor een off the shelf control. Devexpress biedt een pivot table control dat mogelijkheden biedt voor inzet in de ARE Asp.Net programmatuur. Reden om een geschiktheidsonderzoek te doen met de volgende requirements:

  • Dynamisch opbouwen van een matrix zoals bovenstaande weergave
  • Zelf kunnen bepalen wat de assen weergeven
  • Symbolen en kleur van cellen op basis van condities kunnen bepalen.
  • Groeperen van elementen mogelijk maken
  • Printmogelijkheid van de matrices

Het DevExpress pivot control scoort eigenlijk op alle elementen goed tot zeer goed. Met uitzondering van de derde, het zelf kiezen van symbolen. De pivot table kan in de cellen alleen werken met numerieke waarden. Reden om een verder onderzoek te doen naar besturingselementen die deze optie bieden.