Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlQuick scan enterprise architectuur

Voor organisaties die aan de slag willen gaan met enterprise architectuur of die willen kijken waar men staat bij het ontwikkelen van deze functie is een quick scan een interessant hulpmiddel. Daarom hebben wij een eenvoudige quick scan ontwikkeld op basis van het negenvlaksmodel.

Op basis van dit negenvlaksmodel zijn per vlak een drietal meerkeuzevragen ontwikkeld die op basis van het antwoord een bepaalde score geven. Hoe hoger de score hoe beter men scoort op het vlak van volwassenheid binnen dit architectuuraspect.

Op basis van deze vragenlijst wordt een score berekend van de verschillende aspecten. Deze scorepagina kan vervolgens bekeken worden en geeft een beeld hoe de organisatie scoort. Bij een lage score dient de organisatie aandacht te besteden aan dit aspect. Bijvoorbeeld door het opstellen van architectuurdocumenten, -beleid of het in kaart brengen van de ist of soll situatie.

Open vragenlijst

Bekijk score