Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlZoek trefwoord in webcontent

Beschrijving datakwaliteiten

Datakwaliteiten beschrijven welke eisen aan gegevens gesteld kunnen worden en op welke wijze zij bijdragen aan een adequate bedrijfsarchitectuur. Na een beschrijving van de verschillende data kwaliteiten wordt ingegaan op maatregelen waarmee data kwaliteiten verhoogd worden. Op basis van deze maatregelen gerelateerd aan de data kwaliteiten kan per gegevensverzameling bepaald worden welke niveau van data kwaliteiten relevant is en welke maatregelen daartoe genomen dienen te worden.

Data Governance in de praktijk

Whitepaper over data governance in relatie tot data management inclusief een toelichting op een aantal rollen

Data kwaliteiten inzetten in architectuur

Dama biedt een aantal mooie onderdelen doe goed ingezet kunnen worden voor de uitwerking van architectuur. Dit document geeft een voorbeeld. Dit document geeft een uitwerking van een workshop om data kwaliteiten met een groep stakeholders te inventariseren

Data management vragen voor het inrichten van Meta Data

Welke vragen wil je kunnen beantwoorden over data management onderwerpen ter invulling van meta data

Datamodellering: CRUD Matrix

CRUD matrix is een datamodellering notatie waarmee de bewerkingen Create, Read, Update en Delete worden gecombineerd met Data entiteiten en gedragsentiteiten. De notatie wordt toegepast op alle drie de modelleerlagen, fysiek, conceptueel en logisch. Naast toepassingen in de datamodellering wordt de CRUD matrix gebruikt binnen data management, data security en data privacy. Hierbij gaat het meer om de autorisaties die gebruikers hebben op de verschillende data entiteiten.

Datamodellering: RACI matrix

RACI matrix is een datamodellering notatie waarmee de bewerkingen Responsible, Accountable, Consulted en Informed worden gecombineerd met Data entiteiten en gedragsentiteiten. De notatie wordt toegepast op met name de conceptuele datamodellering. Naast toepassingen in de datamodellering wordt de RACI matrix met name gebruikt binnen data management, data governance, data security en data privacy. Hierbij gaat het meer om de verantwoordelijkheden en betrokkenheid die rollen of stakeholders in de organisatie hebben op de verschillende data entiteiten.

Datamodellering: Score Matrix

Score matrix is een datamodellering notatie waarmee een score, bijvoorbeeld van 0 - 10 worden gecombineerd met Data entiteiten en eisen, requirements of kwaliteiten. De notatie wordt toegepast op met name de conceptuele datamodellering. Naast toepassingen in de datamodellering wordt de score matrix met name gebruikt binnen data management, data kwaliteiten, data security en data privacy. Hierbij gaat het veelal om twee perspectieven, bijvoorbeeld de huidige en de gewenste situatie.

De Waarde van Data

Waarde van data vanuit verschillende dimensies voor het beschrijven van data als een productiemiddel

Een repository voor meta data management

Whitepaper over de opzet van een eenvoudige meta data management repository

Introductie van een koppelingenregister

Beschrijving van het introduceren van een koppelingen register

Sessie over Data Management op EA Global Summit

EA Global Summit sessie over Data Management in Sparx Enterprise Architect

Verwachtingenmanagement

Data management en verwachtingen

Webvideo about Data Management register at EA Global Summit

Webvideo about the Data Management Register in Sparx Enterprise Architect

Webvideo canonieke modellen in SOA

SOA webcast over canonieke datamodellering