Coaching, training en tooling voor data architectuur en -modellering

Grip op data

01

Data architectuur

Data architectuur inzetten voor grip op data

02

Datamodellering

Modelleren van data voor inzicht in organisatiebrede informatie

03

Data management

Raamwerken en modellen voor grip op de kwaliteit van data

04

Architectuur repositories

Inzet van architectuur repositories voor effectieve architectuurprocessen

Welkom bij InterActory

Ondersteuning bij optimaal gebruik van data

Data is voor veel organisaties van groot belang. Data is de basis van informatie en informatie de basis van kennis.

Echter grip krijgen op data is niet altijd eenvoudig. Door inzet van technieken, frameworks en modelleerwijzen rond data architect, data integratie en datamanagement kan het gebruik van data geoptimaliseerd worden.

Wij kunnen je op verschillende manieren helpen om deze grip te krijgen. Samen met jou zoeken we naar de beste aanpak voor je organisatie en ondersteunen en coachen wij je teamleden bij het vinden van de juiste aanpak.

Publicaties

Publicaties, whitepapers en blogs

Data modelleren in de praktijk

Dit boek bestaat uit twee delen, in ieder deel wordt vanuit een ander gezichtsveld gekeken naar data en modelleren. In het eerste deel wordt gekeken naar de verschillende modelleervormen. In het tweede deel ligt de focus op toepassingsgebieden.

Data Architectuur in de praktijk

Verschillende onderwerpen relevant voor de data architect worden uitgewerkt. Zoals de rol van de architect, voorschrijvende en beschrijvende architectuur, data modellering, principes, patronen en voorbeelden van data architectuur toepassingen.

Interactory Publicatie Platform

Publicatieplatform met verschillende onderwerpen met betrekking tot Sparx Enterprise Architect. Onderdelen zoals webvideo's, artikelen, voorbeeldrepositories en hulpmiddelen. artikelen, whitepapers en hulpmiddelen over architecturele zaken rond data gericht op de data professional.

Trainingen

Dit zijn voorbeelden van trainingen die klassikaal worden gegeven. Dit kan vanzelfsprekend ook als in company training

Online Trainingen via Udemy

In de afgelopen periode heb ik een aantal engelstalige online trainingen ontwikkeld op Udemy. Deze trainingen bestaan uit webvideo's, opdrachten en voorbeelden en zijn daarom ideaal om in je eigen tempo te volgen
Dienstverlening

Dienstverlening

Coaching

Coaching van architecten. modelleurs en analisten bij activiteiten rond data architectuur, -management en -modelleren.

Modelleren

Uitwerken van datamodellen, informatiearchitectuur en datamanagement met behulp van Sparx Enterprise Architect.

Architectuur repositories

Inrichten van architectuur repositories ter vervanging van architectuur documenten, inclusief de inrichting van gewijzigde architectuurprocessen.

IDEA Addon voor Enterprise Architect

Extensie voor Sparx Enterprise Architect ten behoeve van data modelleurs en ArchImate modelleurs. Met onder andere een deduplicator, een mapping formulier en een releasemanager

Web Publicatie Platform voor Enterprise Architect

AddOn voor Sparx Enterprise Architect voor het ontsluiten van repositories met een gebruikersvriendelijke user interface

Sparx integratie

Integratie van Sparx Enterprise Architect voor de uitwisseling van gegevens naar en uit andere informatiesystemen, zoals service management tools, data management suites en MS-office bestanden.

Producten

Open Source Producten voor Sparx Enterprise Architect

Web Publicatie Platform

Web Publicatie Platform

Webviewer voor het toegankelijk maken van repository inhoud voor andere gebruikers dan modelleurs in een aantrekkelijke opmaak.

IDEA AddOn

IDEA

AddOn voor datamodelleren op basis van een drielaags model. Met daarbij allerlei hulpmiddelen voor het adequaat opstellen van een geintegreerd model.

Contact

Stel je vraag