InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenGezamenlijke Procesinrichting branche jeugdzorg


Met een specifieke versie van DLArchitect (IJ-Designer-Pro) heb ik een ontwikkel- en beheerstraject opgezet. Dit deed ik binnen een bestaand informatiesysteem bij bureaus jeugdzorg. Het ondersteunt de werkprocessen van maatschappelijk werkers en gezinsvoogden. De registratie van hun werkzaamheden kent een procesmatige werkwijze. Deze processen veranderen regelmatig, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving. Daarom heb ik de softwareontwikkeling in feite gecombineerd met het softwarebeheer.

Mijn nieuwe informatiesysteem is gebaseerd op een eenvoudige webinterface in ASP met daarachter een Oracle RDBMS. De CASE tool maakt het ontwikkelen en beheren in de Toolbox van het informatiesysteem eenvoudiger. De tool zorgt voor het conceptueel modelleren van objecten en processen. Na modelleren wordt het model omgezet in Oracle databasescripts en in HTML en RTF documenten die de inhoud van de database combineren met opmaak- en invoer/bewerkentiteiten.

Het voordeel van de CASE tools zit hem in het feit dat weinig kennis van HTML en SQL elementen nodig is om de processen te modelleren. Daarnaast zorgt de modelverificatie voor consistente in- en uitvoermodellen.

In dit project werkte ik met interactieve ontwerpworkshops. Hierin komen gemiddeld tien inhoudelijk deskundigen gezamenlijk tot een model van een werkproces of een deel van een werkproces. Tijdens deze workshops zette ik de CASE tool in om voorbeeldmodellen, procesdefinities en autorisaties te implementeren. De dagen na de workshops hebben we gebruikt om verfijningen aan te brengen.

Veelal is de eindimplementatie van een werkproces binnen een week beschikbaar voor de deelnemende organisaties. De ontwikkelcyclus kan dan ook plaatsvinden in iteraties van twee weken.

Zie voor meer informatie het artikel, zoals gepubliceerd in LAC2008 en Via Nova Architectura. Klik hier voor het volledige artikel.