InterActory
Architectuur perspectief InterActory
ProductenOSS Rapporten


In het kader van een opdracht binnen een ministerie om een aantal beleidsdocumenten op te stellen zijn de volgende rapporten opgesteld:

Op basis van deze documenten zijn architectuurrichtlijnen opgesteld en wordt het beleid ingebed in de organisatie. Een voorbeeld van hoe op gekwantificeerde wijze Open Source geintroduceerd kan worden in een organisatie.